Herstelactiviteiten

Programma Herstelactiviteiten 2019

Het programma is onderaan deze pagina te vinden.

Honest, Open & Proud (HOP)

Niemand praat graag over psychische klachten. Maar door er niet over te praten houden wij samen het stigma in stand. Jarenlang heb ik te maken gehad met stigma’s rondom mijn depressie en als gevolg daarvan met zelfstigma. Ik ben er van overtuigd dat cliënten baat kunnen hebben bij contact met iemand die vergelijkbare ervaringen heeft gehad en daar kracht en inspiratie uit kunnen halen. Maar het belangrijkste; zelfstigma verminderen en empowerment vergroten. Daarom heb ik samen met Jacky Halsema (Ervaringsdeskundige, FACT team Hilversum) de training tot HOP-facilitator gevolgd.  Veel mensen met een psychische kwetsbaarheid lopen tegen vooroordelen aan. Van anderen, maar soms gaan ze ook geloven dat deze vooroordelen kloppen. Honest, Open & Proud (HOP) is een training die mensen met een psychische aandoening enorm empowert en zo zelfstigma kan helpen verminderen. HOP is ontwikkeld door onderzoeksinstituut NAMI-Chicago onder leiding van Patrick Corrigan en Robert Ludin. In Amerika is de training geregistreerd als evidence based. Onderzoeken daar hebben aangetoond dat de HOP-training mensen met een psychische aandoening enorm kan empoweren en het zelfstigma doet verminderen.

Aangezien het verminderen van zelfstigma een belangrijke doelstelling is van het project “ggz zonder stigma”, heeft Samen Sterk HOP naar Nederland gehaald. De training is volledig vertaald naar de Nederlandse context. Een facilitator is altijd een persoon die zelf ervaring heeft gehad met een psychische kwetsbaarheid.  Met hartelijke groet, Deirde Bloemendaal,GGZ-Agoog, afdeling; Resocialisatie &Herstel, Mauritzhof. Meer informatie kun je vinden op www.samensterkzonderstigma.nl

De onafhankelijke cliëntenondersteuner
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Dagmar Doornekamp. Samen met mijn collega Mariëtte de Bruijn en Judith Marsman bieden wij vanuit MEE de onafhankelijke cliënt- ondersteuning in de GooiseMeren. Een cliëntondersteuner van MEE denkt met u mee, geeft informatie en advies, zodat u zelf weer verder kunt. Bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een ‘keukentafelgesprek’ met de gemeente voor een WMO-taxi pas, WMO-beschikking voor extra ondersteuning zodat u zelfstandig kan blijven wonen of toegang krijgt tot beschermd wonen. MEE is onafhankelijk. Dat betekent dat wij naast u staan. Onze hulp is altijd gratis. U heeft geen verwijzing nodig en u betaalt geen eigen bijdrage. Een onafhankelijke client ondersteuner kan meedenken, informatie en advies geven bij vragen over bijvoorbeeld: opvoeding, ondersteuning, zorgtaken, onderwijs, wonen, werk of inkomen. MEE staat naast de cliënt. U kunt rechtstreeks contact opnemen met MEE of u kunt terecht bij het inloopspreekuur; Elke dinsdag van 10.30 – 12.00 uur in bibliotheek Gooi en Meer, Wilhelminaplantsoen 18 in Bussum. Elke 2e en 4e dinsdag van de maand van 11.30 – 12.30 uur in Wijkpost de Schakel,  Kolonel Verveerstraat 74 in Naarden. Bel gerust of stuur een e-mail. We helpen u graag:  Tel: 035-3030168 of email: gooisemeren@mee-ugv.nl   

WRAP (Welness Recovery Action Plan)
WRAP staat voor Welness Recovery Action Plan. De WRAP is een hulpmiddel om je leven te richten op wat jou goed doet. Hiermee bundel je de kennis die je al hebt en zoek je naar nieuwe mogelijkheden. Je wisselt ervaringen uit met anderen en leert hoe je de regie over je leven meer in eigen hand kan nemen. Je gaat die kennis systematisch ordenen, en door het maken van actieplannen, dit gericht in je leven toe passen.

Kennis maken met herstel
Maak kennis met verschillende herstelthema’s tijdens deze cursus. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en tijdens deze bijeenkomsten staan er diverse thema’s centraal die te maken hebben met herstel. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. hoop, steun, eigen regie, identiteit en ervaringen met én in de psychiatrie.

Schrijf je verhaal
Lijkt het je wat om te beginnen met het schrijven jouw (ervaringen)verhaal, en het misschien daarna wel te delen met anderen?  Tijdens deze cursus krijg je kleine opdrachten die je kunnen helpen bij het schrijven.  Wil jij meer weten over de cursus? Bel, mail of loop even naar één van ons toe. Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers.

Fotovoice:
Door verhaal- en beeldvorming brengen cliënten hun ervaring met stigma en eigen kracht in beeld. Dit kan het zelfbeeld èn het beeld van buitenaf verbeteren/versterken. De cursus bestaat uit 11 lessen van 3 uur, waarbij je leert negatieve zelfbeelden te benoemen en zichtbaar te maken en vervolgens bekrachtigende, positieve beelden aan zichzelf te koppelen. Met je camera leggen de cursisten deze beelden vast. Tevens vertellen zij het verhaal dat bij de beelden hoort. De cursus wordt afgesloten met een expositie waar de foto’s mooi ingelijst worden getoond. Deze tentoonstelling kan vervolgens worden ingezet om maatschappelijk stigma te bestrijden door die op verschillende plekken binnen en buiten de instellingen te laten zien. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers per groep.

Begin maken met herstel
Ben jij nieuwsgierig naar de betekenis van herstel? Dan is de cursus Begin Maken Met Herstel misschien iets voor jou. Deze cursus bied je een eerste kennismaking met het begrip Herstel. Herstel gaat over het leren en leven met aanhoudende psychische klachten of een blijvende kwetsbaarheid daarvoor. In vijf bijeenkomsten van twee uur maak je in een kleine groep kennis met herstel en wat het voor jou betekent. Je leert over mogelijke steun, de valkuilen en de rol van begeleiders bij herstel. In de laatste bijeenkomst is er ruimte voor een evaluatie en informatie over de mogelijkheden om een andere cursus te doen als vervolg hierop. De cursussen worden begeleid door trainers die ervaringsdeskundig zijn. Er komt drie keer een gastdocent. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur. Er is een introductie, een presentatie of uitleg, er is ruimte voor vragen en oefeningen. Nadrukkelijk worden er geen rollenspellen gedaan. Er is plek voor maximaal 5 deelnemers.

WMEE (Werken met eigen ervaring)
Wil je leren wat herstel- en ervaringskennis voor jou en voor anderen kan betekenen?  Dan is de cursus WMEE misschien iets voor jou. Met jouw bijzondere kennis kun je anderen bijzonder ondersteunen. In de cursus WMEE ga je samen met mede cursisten onderzoeken wat het kan betekenen om je opgedane ervaring in te zetten. Wat voor rol zou bij jou kunnen passen? Wat is er nodig om met je ervaring aan de slag te gaan?  

Ervaringen worden verteld en gedeeld. Daarmee doe je ervaringskennis op. Je gaat ontdekken wat er gemeenschappelijk is en welke individuele verschillen er zijn. Er wordt gekeken naar bronnen van steun en eigen oplossingen die mensen hebben bedacht voor zichzelf. Daarin zie je vaak dat mensen al heel veel zelf doen om zich staande te houden in moeilijke tijden en erg creatief zijn in het vinden van oplossingen. We oefenen met hoe en wanneer je de eigen ervaringen inbrengt in je werk, wat valkuilen daarin kunnen zijn en ook wanneer je ervoor kiest om je ervaringen niet in te brengen. 

We oefenen gespreksvaardigheden en met praten voor een groep, welke drempels je daarin allemaal kan tegenkomen en het trekken van je eigen grenzen. De cursus is een boeiende zoektocht en wordt begeleid door ervaringsdeskundige docenten. Ook komen gastdocenten, die werkzaam zijn in de GGZ, vertellen over hun ervaringen. Deze cursus is nadrukkelijk bedoeld als oriëntatie en niet als opleiding voor ervaringsdeskundigheid. De cursus heeft 12 bijeenkomsten en wordt enkele weken later afgesloten met een certificeringsbijeenkomst. De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundige van het Herstelnetwerk.

Module Kwartier maken als maatje
Deze module gaat over de vaardigheden die je nodig hebt om ervaringsdeskundigheid in te zetten als kwartiermaker in maatjescontact. Met vaardigheden wordt bedoeld, datgene wat je moet kunnen om deze rol te kunnen vervullen. Vaardigheden zijn gedragingen of manieren van doen die je kunt leren. Voorbeelden van vaardigheden zijn: een gesprek voeren, informatie vragen, een brief schrijven. Het doel van deze module is om vaardigheden te oefenen die je nodig hebt als je je eigen ervaringsdeskundigheid wilt inzetten als kwartiermaker in maatjescontact. Om inzicht te krijgen in deze vaardigheden is het belangrijk om kennis te hebben van het begrip ‘kwartier maken’.  De eerste les zullen we hier aandacht aan besteden. Daarna gaan we ons verdiepen in de vaardigheden die nodig zijn om kwartiermaker te zijn in een maatjescontact.

Inloopmiddag steekje los Op een leuke en speelse manier in gesprek gaan over psychische gezondheid en kwaliteit van leven, dat is het doel van het spel “Steekje Los”. Taboerijke onderwerpen op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken met als doel meer openheid, herkenning, erkenning en begrip. Bewustwording en het gesprek aangaan over herstel, kwaliteit van leven en over thema’s waar je het anders niet zo snel over hebt.

Dit spel kan gespeeld worden met mede cliënten, hulpverleners, familieleden en/of andere belangrijke naasten. In de komende periode organiseren wij diverse inloopmiddagen waarbij wij iedereen uitnodigen om met ons dit spel te spelen en op deze manier meer over zichzelf en anderen te weten te komen. Voor deze inloopmiddag hoef je je niet op te geven, kom gewoon langs en schuif aan bij dit leuke bordspel.

 

Programma herstelactiviteiten vierde kwartaal 2019:

HERFST WRAP;   
Aanvang medio oktober bij minimaal 8 deelnemers.  Locatie: word nog bekend gemaakt.  Aanvang: donderdag 13.30 – 16.00  

Begin maken met Herstel;  
Aanvang medio november; start bij minimaal 4 aanmeldingen.   Locatie: St. Joseph, Hilversum  Aanvang: donderdag 10.00 – 12.00  medio december; start bij minimaal 4 aanmeldingen.   Locatie; De UitWijk, Bussum   Aanvang: woensdag 14.00 – 16.00 

Gezond betrokken voor naasten;   
Aanvang: medio december bij genoeg deelname, minimaal 4 deelnemers.  Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum 

HOP (Honest Open Proud) ,  
Start: Medio begin november, bij voldoende deelname, minimaal 6 deelnemers. Locatie: Mauritzhof, Bussum  Aanvang: 1 november 13.30 – 16.00  

Kwartier maken als maatje
Start: derde dinsdag van oktober bij voldoende deelname, minimaal 5 deelnemers.  Locatie: De UitWijk, Bussum  Aanvang: 13.00 – 16.00  

Schrijf je verhaal;  
3-daagse workshop; Verhalen schrijven & vertellen.  Maandag 30 september: 10.30 tot 12.30  Dinsdag 1 oktober: 10.30 tot 16.00  Woensdag 2 oktober: 10.30 – 12.30  

Schrijf je verhaal introductie;  
Start: medio begin november; start bij minimaal 5 aanmeldingen.  Locatie: Mauritzhof, Bussum  Aanvang: maandag 13.30 – 15.30  

Schrijf je verhaal basis;   
Aanvang medio eind oktober; start bij minimaal 5 aanmeldingen.  Locatie: Mauritzhof, Bussum   Aanvang; dinsdag 13.30 – 15.30 

 

Themabijeenkomsten;   

Trauma & Herstel  
Datum en tijd: wordt nog bekend gemaakt.  Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum 

Naasten & Herstel  
Datum en tijd: Oktober, precieze data worden nog bekend gemaakt. Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum 

Wet verplichte ggz 
Datum en tijd: 19 november  19.30 – 21.00 Locatie: De Zoete Inval, Mauritzhof, Bussum  

 

Activiteiten & Bijeenkomsten:  

Toegankelijk voor alle inwoners woonachtig in de gooi en vechtstreek en professionals werkzaam in deze prachtige regio. 

Inspiratiedag “Elke ervaring telt”  
Datum: 19 december   Meer info > Hou onze Facebook pagina Herstelnetwerk Gooi &Vechtstreek of de website www.meedoengooisemeren.nl    

Wil jij op de hoogte gehouden worden van alle informatie over onze agenda? Houdt de facebookpagina en meld je aan via ervaringsdeskundigengooienvechtstreek@ggzcentraal.nl  aan om digitaal op de hoogte gehouden worden.   
Sluit Menu