Herstelactiviteiten

Programma Herstelactiviteiten 2019

LENTE WRAP
Rembrandthof, Hilversum
Deze groep start bij minimaal 10 aanmeldingen medio mei 2019
Donderdag: 13.30 – 16.00
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl of ahmet.turkmen@kwintes.nl

FOTOVOICE
Door verhaal- en beeldvorming brengen cliënten hun ervaring met stigma en eigen kracht in beeld. Dit kan het zelfbeeld èn het beeld van buitenaf verbeteren/ versterken.
De cursus bestaat uit 11 lessen van 3 uur, waarbij je leert negatieve zelfbeelden te benoemen en zichtbaar te maken en vervolgens bekrachtigende, positieve beelden aan zichzelf te koppelen. Met je camera leggen de cursisten deze beelden vast. Tevens vertellen zij het verhaal dat bij de beelden hoort. De cursus wordt afgesloten met een expositie waar de foto’s mooi ingelijst worden getoond. Deze tentoonstelling kan vervolgens worden ingezet om maatschappelijk stigma te bestrijden door die op verschillende plekken binnen en buiten de instellingen te laten zien. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers per groep, opgeven kan bij Ahmet Turkmen, ahmet.turkmen@kwintes.nl

Locatie: Mauritzhof, gebouw A
Deze groep start bij minimaal 8 deelnemers medio begin april 2019
Donderdag: 10.00 – 13.00 

HTB (Herstel Training Beeldend)
De herstel training beeldend is geen therapie, maar een training die je inzicht en ondersteuning kan geven naast je therapie en/of begeleiding. Tijdens de training worden een aantal thema’s besproken die op een creatieve manier uitgewerkt worden. De training bestaat dus voor een gedeelte uit theorie en voor een gedeelte uit creatief bezig zijn.
De training is voor een ieder die behoefte heeft aan inzicht, overzicht, gereedschappen en handvatten om meer kwaliteit van leven te ervaren. Inzicht krijgen in oorzaak en gevolg d.m.v. informatie en het in beeld brengen daarvan en daardoor kunnen ordenen en benoemen.
Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers per groep, opgeven kan bij Fenna Koopmans, f.koopmans@gzzcentraal.nl

Mauritzhof: Gebouw A
Deze groep start bij minimaal 4 deelnemers medio mei 2019
Dinsdag: 13.00 tot 16.00 

WMEE 
Wil je leren wat herstel– en ervaringskennis voor jou en voor anderen kan betekenen?
Dan is de cursus WMEE misschien iets voor jou. Met jouw bijzondere kennis kun je anderen bijzonder ondersteunen.
In de cursus WMEE ga je samen met mede cursisten onderzoeken wat het kan betekenen om je opgedane ervaring in te zetten. Wat voor rol zou bij jou kunnen passen? Wat is er nodig om met je ervaring aan de slag te gaan?
Ervaringen worden verteld en gedeeld. Daarmee doe je ervaringskennis op. Je gaat ontdekken wat er gemeenschappelijk is en welke individuele verschillen er zijn. Er wordt gekeken naar bronnen van steun en eigen oplossingen die mensen hebben bedacht voor zichzelf. Daarin zie je vaak dat mensen al heel veel zelf doen om zich staande te houden in moeilijke tijden en erg creatief zijn in het vinden van oplossingen. We oefenen met hoe en wanneer je de eigen ervaringen inbrengt in je werk, wat valkuilen daarin kunnen zijn en ook wanneer je ervoor kiest om je ervaringen niet in te brengen.
We oefenen gespreksvaardigheden en met praten voor een groep, welke drempels je daarin allemaal kan tegenkomen en het trekken van je eigen grenzen. De cursus is een boeiende zoektocht en wordt begeleid door ervaringsdeskundige docenten. Ook komen gastdocenten, die werkzaam zijn in de GGZ, vertellen over hun ervaringen. Deze cursus is nadrukkelijk bedoeld als oriëntatie en niet als opleiding voor ervaringsdeskundigheid. De cursus heeft 12 bijeenkomsten en wordt enkele weken later afgesloten met een certificeringsbijeenkomst. De cursus wordt gegeven door ervaringsdeskundige van het Herstelnetwerk. 

Locatie: UitWijk, Bussum
Deze groep start bij minimaal 8 aanmelding medio mei 2019
Vrijdag: 11.00 – 14.00
Opgeven bij n.puper@ggzcentraal.nl 

Kwartier maken als Maatje
Deze module gaat over de vaardigheden die je nodig hebt om ervaringsdeskundigheid in te zetten als kwartiermaker in maatjescontact. Met vaardigheden wordt bedoeld, datgene wat je
moet kunnen om deze rol te kunnen vervullen.
Vaardigheden zijn gedragingen of manieren van doen die je kunt leren. Voorbeelden van vaardigheden zijn: een gesprek voeren, informatie vragen, een brief schrijven.
Het doel van deze module is om vaardigheden te oefenen die je nodig hebt als je je eigen ervaringsdeskundigheid wilt inzetten als kwartiermaker in maatjescontact.
Om inzicht te krijgen in deze vaardigheden is het belangrijk om kennis te hebben van het begrip ‘kwartier maken’.
De eerste les zullen we hier aandacht aan besteden.
Daarna gaan we ons verdiepen in de vaardigheden die nodig zijn om kwartiermaker te zijn in een maatjescontact. Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar Jeanette  jeanettevanremmen@maatjesprojectgooi.nl

Locatie: UitWijk, Bussum
Deze groep start bij minimaal 6 aanmeldingen medio april 2019
Vrijdag: 11.00 tot 14.00 

Begin maken met herstel
Ben jij nieuwgierig naar de betekenis van herstel? Dan is de cursus Begin Maken Met Herstel misschien iets voor jou.
Deze cursus bied je een eerste kennismaking met het begrip Herstel. Herstel gaat over het leren en leven met aanhoudende psychische klachten of een blijvende kwetsbaarheid daarvoor.
In vijf bijeenkomsten van twee uur maak je in een kleine groep kennis met herstel en wat het voor jou betekent. Je leert over mogelijke steun, de valkuilen en de rol van begeleiders bij herstel. In de laatste bijeenkomst is er ruimte voor een evaluatie en informatie over de mogelijkheden om een andere cursus te doen als vervolg hierop. De cursussen worden begeleid door trainers die ervaringsdeskundig zijn. Er komt drie keer een gastdocent. De bijeenkomsten hebben een vaste structuur. Er is een introductie, een presentatie of uitleg, er is ruimte voor vragen en oefeningen. Nadrukkelijk worden er geen rollenspellen gedaan. 

Locatie: St.Joseph, Hilversum
Deze groep start bij minimaal 4 aanmeldingen medio begin mei 2019 & eind juni 2019
Woensdag: 14.00 tot 16.00
Opgeven bij ahmet.turkmen@kwintes.nl

Kennis maken met herstel
Maak kennis met verschillende herstelthema’s tijdens deze cursus.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en tijdens deze bijeenkomsten staan er diverse thema’s centraal die te maken hebben met herstel.
Thema’s die aan bod komen zijn o.a. hoop, steun, eigen regie, identiteit en ervaringen met én in de psychiatrie.

Mauritzhof: Gebouw A
Deze groep start bij minimaal 5 aanmeldingen medio begin april 2019 & half juni 2019
Woensdag: 13.00 – 14.30
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

Herstelwerkgroep
Locatie: Mauritzhof, Gebouw A
Deze groep start bij minimaal 6 aanmeldingen medio maart 2019
Maandag; 10.00 – 11.30
Opgeven bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

Schrijf je verhaal introductie 2019/2
Lijkt het je wat om te beginnen met het schrijven jouw (ervaringen)verhaal, en het misschien daarna wel te delen met anderen?
Tijdens deze cursus krijg je kleine opdrachten die je kunnen helpen bij het schrijven.
Wil jij meer weten over de cursus? Bel, mail of loop even naar één van ons toe.
Er is plaats voor maximaal 6 deelnemers per groep, opgeven kan bij Fenna Koopmans (f.koopmans@ggzcentraal.nl)

Locatie: Mauritzhof, gebouw A
Deze groep start bij minimaal 5 aanmelding medio eind april 2019
Dinsdag: 10.30 tot 12.30

Schrijf je verhaal basis 2019/1
Locatie: Mauritzhof: Gebouw A
21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april en 18 april 2019
Donderdag: 13.00 – 15.00

Schrijf je verhaal verdieping 2019/1
Locatie: Mauritzhof: Gebouw A
2 mei, 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei 2019
Donderdag: 13.00 – 15.00 Facilitators: Nikey & Jacky

Schrijf je verhaal verdieping 2019/2
Locatie: Mauritzhof: Gebouw A
Deze groep start bij minimaal 5 aanmelding medio juli 2019
Dinsdag: 10.30 – 12.30
Opgeven voor de cursus “Schrijf je verhaal” kan bij f.koopmans@ggzcentraal.nl

Sluit Menu