Aansluiten bij herstelprocessen voor/door cliënten zelf:

– Voorlichting / themabijeenkomst
– Dromenspel
– Studiedag Herstel
– Cursus Begin maken met Herstel
– Herstelwerkgroep
– Cursus Fotovoice
– Cursus WRAP
– Cursus Werken met eigen ervaringen- Vrijwilligerswerk
– Traject EVC
– Opleiding BGE (Begeleider Ggz met Ervaringsdeskundigheid)

Meer informatie:
https://www.kwintes.nl/over-ons/werken-aan-herstel/

Kwintes bureau herstelondersteuning
herstelondersteuning@kwintes.nl of bellen met tel: 030 69 561 73.
H.A. Lorentzweg 81 1403 EM Bussum